Startpagina
Home CultuurfondsActiviteitenGeld gevenGeld vragen NieuwsContact
groter
aanvrager: Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief
betreft: apparatuur
bedrag: Ä 10.000
Richtlijnenwijzer


Richtlijnen downloaden

De richtlijnen staan uitgebreid beschreven in het volgende document:
richtlijnen.pdf

Hoe richt ik een aanvraag aan een CultuurFonds op Naam?

Het Cultuurfonds kent een groot aantal CultuurFondsen op Naam. Het is niet nodig om deze fondsen afzonderlijk aan te schrijven. Onze medewerkers beoordelen bij ontvangst van een aanvraag of deze kan worden ondergebracht bij een CultuurFonds op Naam.

Landelijk fonds of provinciale afdeling?

De Richtlijnenwijzer wijst uit of uw aanvraag bij het landelijk fonds of bij een afdeling ingediend moet worden.õ  Disclaimer
Website Centraal Bureau Fondsenwerving
Over het Cultuurfonds
Vacatures
Gedragscodes en klachten
Werkterreinen
Prijzen landelijk fonds
Cultuurfondsbeurzen
Mecenaatsdesk
Donateur worden
Nalaten
CultuurFonds op Naam
Particulieren
Bedrijven
Stichtingen
Anjeractie
Een aanvraag doen
Inzendtermijnen
Aanvraagformulieren
Persberichten
Nieuwsbrief
Downloads
Website
Projectendatabase